Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Кто on-line?

«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого

апарату Маловисківської районної ради

Загальні положення

1.      Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування третьої-сьомої категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2.      Конкурс повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України

3.      Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням голови районної ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

       4. Очолює конкурсну комісію заступник голови районної ради. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради.

      5.  Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватись без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу

6. Умови проведення конкурсу відповідно до цього Порядку визначаються головою районної ради.

7. Рішення про проведення конкурсу приймається головою районної ради за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

8. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-        визнані судом недієздатними;

-        які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;

-        які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну;

-        які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками;

-        інші обмеження пов"язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування встановлюються виключно законами України.

      9. Особи, які подали необхідні документи для участі в конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування /далі - кандидати/.

    10. Конкурс проводиться поетапно:

-        підготовка розпорядження голови районної ради з визначенням умов конкурсу, публікація оголошення про проведення конкурсу у пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

-        прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

-        проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс

11. У разі наявності вакантної посади у будь-якому відділі районної ради керівник цього відділу подає службову записку голові районної ради про наявність вакантної посади , а до кадрової служби відповідні вимоги до кандидата на дану посаду, визначені відповідно до професійно-кваліфікаційних вимог.

Голова районної ради розглядає службову записку та приймає відповідне рішення щодо заміщення вакантної посади.

  12. Кадрова служба готує проект розпорядження про оголошення конкурсу, в якому зазначається вакантна посада, кваліфікаційні вимоги до кандидатів та рішення про підготовку матеріалу для оголошення конкурсу в засобах масової інформації.

  13. Про оголошення конкурсу та його умови сповіщається в засобах масової інформації не пізніше як за один місяць до початку проведення конкурсу.

  14.  В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

-        найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

-        назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

-        основні вимоги до кандидатів, визначені районною радою згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого
самоврядування з урахуванням галузевого спрямування органу;

-        термін прийняття документів /протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу/.

        15. В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

       16. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають секретарю конкурсної комісії такі документи:

-        заяву на ім'я керівника державного органу про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

-        заповнену особову картку /форма П-2 ДС/ з відповідними додатками;

-        дві фотокартки розміром 4x6 см;

-        копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

-        декларацію про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї;

-        копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.

       Особи, які працюють у районній раді , і бажають взяти в конкурсі участь, зазначених документів до заяви не додають.

       17. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

       18. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

       19. Кадрова служба перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

       20. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється письмово кадровою службою з відповідним обгрунтуванням.

        Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

      21. Подані документи і матеріали конкурсній комісії зберігаються у кадровій службі районної ради. Наприкінці терміну, визначеного для прийняття документів, заяви які подали претенденти, документи яких відповідають встановленим вимогам і які за рішенням конкурсної комісії не можуть бути допущені до участі в конкурсі, або не надійшло жодної заяви, голова районної ради видає відповідне розпорядження про продовження конкурсу, про що сповіщається у засобах масової інформації.

Проведення іспиту та відбору кандидатів

       22.  Іспит проводиться відповідно цього Порядку конкурсною комісією районної ради з метою об'єктивної оцінки знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадової особи місцевого самоврядування.

       23. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами /тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо/ та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

       24. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

       25. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування","Про місцевого самоврядування в Україні", " Про засади запобігання та протидії корупції ", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

      26. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи затверджується головою районної ради. Питання мають бути актуальними, грунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що грунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

     27. Переліки питань обов'язково надаються кандидатам на займану посаду секретарем конкурсної комісії для ознайомлення всім учасникам конкурсу під час подання документів для участі в конкурсі.

     28. Екзаменаційні білети складаються за формою /додаток 1/ та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білету включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування« Закону України, "Про службу в органах місцевого самоврядування.", " Про засади запобігання та протидії корупції " та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу - усього 6 питань.

     29. Питання 1-4 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в переліку питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про боротьбу з корупцією" /додаток 2/, питання 5-6 добираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки повноважень виконавчого апарату районної ради та структурного підрозділу.

         30. Кількість білетів має бути не менше 15.

         31.Екзаменаційні білети зберігаються у секретаря конкурсної комісії (працівника кадрової служби).

         32. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

        33. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

-        організаційна підготовка до іспиту;складання іспиту;оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

Організаційна підготовка до іспиту

       34.  Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

       35. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

       36. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту.

       37. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

Складання іспиту

      38. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

      39. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.

      40. Керівник апарату районної ради визначає приміщення для складання іспиту, що має відповідати умовам зручного розміщення, та не уможливлювати спілкування кандидатів, і
забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання екзаменаційного білета. Кандидти не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення

      41. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкривається у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

     42. Іспит складається державною мовою.

     43. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записки на аркуші зі штампом органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

     44. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

    45. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

Оцінювання підбиття підсумків іспиту

       46.Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

       П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", " Про засади запобігання та протидії корупції " та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

        Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", " Про засади запобігання та протидії корупції " і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

        Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

        Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

        Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

        47. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії.

        Всі члени конкурсної комісії ставлять за кожну відповідь на питання екзаменаційного білета свою оцінку.

       48. Секретар конкурсної комісії зносить до відомостей відповідей кандидатів /додаток 3/, які роздаються кожному з них, оцінки на всі відповіді в екзаменаційному білеті. Згідно з цим додатком обраховується сума балів за кожне питання /оцінки, виставлені кожним членом комісії за відповідь на одне питання, і шляхом додавання суми балів за кожне питання виводиться загальна сума балів.

       49. Загальна сума балів заноситься в екзаменаційну відомість /додаток 4/. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

       50. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі кадрової роботи.

       51. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит та допускаються до співбесіди, що заноситься до протоколу засідання конкурсної комісії.

       52. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

      53. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

     54. На підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на засіданні конкурсної комісії здійснюється відбір осіб для зайняття вакантних посад.

     55. Інші кандидати, які успішно склали іспит /набрали більше 50 відсотків від максимальної суми балів/, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву згідно з чинним законодавством /постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року №199 і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

56. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування оголошується повторний конкурс.

      57. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

      58. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів. . У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

       У рішенні комісії, що подається голові районної ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

     59. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

     60.Результати конкурсу повідомляються кандидатам кадровою службою за дорученням конкурсної комісії не пізніше ніж у триденний строк після закінчення конкурсу.


 
Місцевим радам
Кадровим службам Збірка практик – переможців конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» 2014 року Роз'яснення щодо діяльності архівних установ районуПорядок нагородження районними відзнакамиПро обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядуванняМетодичні рекомендації щодо підготовки проектів і програм розвитку місцевого самоврядуванняПосібник по створенню центру місцевої активності для розвитку громадиІнструкція з діловодстваПоложення про всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування(нова редакція)"Антикорупційне законодавство Законодавство про службу в омсПро подання декларації про доходи та майновий стан Про обробку персональних данихНюанси використання службового автомобіля Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Фаза - III

Copyright MyCorp © 2019