Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Кто on-line?


 
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


 

Положення

про постійні комісії Маловисківської районної ради

(затверджене рішенням районної ради від 23 грудня 2015 року № 12 )

Положення

про постійні комісії  районної ради

 

Розділ 1. Загальні положення про постійні комісії.

1.1. Постійні комісії районної ради (далі – постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.2. Повноваження постійних комісій, порядок їх створення, обрання, ліквідації або реорганізації визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Регламентом роботи Маловисківської районної ради  та цим Положенням.

1.3. Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються районною радою з урахуванням важливості, проблем господарського і соціально-культурного будівництва.

1.4. Постійні комісії є відповідальними перед районною радою і їй підзвітними.

1.5. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення й вирішення питань.

 

Розділ 2. Порядок утворення і обрання постійних комісій.

2.1. Постійні комісії утворюються з числа депутатів на строк її повноважень.

Протягом строку повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії і вносити зміни до складу утворених.

Чисельний склад кожної комісії визначається радою. Пропозиції щодо чисельного і персонального складу постійних комісій вносяться головою ради з урахуванням думки кожного депутата щодо роботи у тій чи іншій комісії.

2.2. Постійні комісії обираються радою за поданням голови ради у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною постійною комісією.

2.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради і заступник голови районної ради.

Депутат може бути членом тільки однієї постійної комісії. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 

Розділ 3. Основні права постійних комісій.

3.1. Постійні комісії :

- за дорученням ради або за власною іні­ціативою попередньо   розглядають проекти     програм соціально-економічного і культурного розвитку,  місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету,  вивчають і готують питання про   стан   та  розвиток  відповідних  галузей  господарського  і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд ради,  розробляють проекти рішень ради та готують висновки з  цих  питань,  виступають  на  сесіях  ради   з   доповідями   і співдоповідями;

- за дорученням ради, голови,  заступника  голови  районної  ради або  за  власною  ініціативою:

а) вивчають діяльність   підзвітних   і  підконтрольних  раді   органів,  а  також  з питань, віднесених до відання ради, районної державної  адміністрації,  підприємств, установ та організацій, їх філії  і відділення незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а  в  необхідних  випадках  -  на  розгляд  ради ;

              б) здійснюють  контроль  за  виконанням  рішень  ради.

3.2.  Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ і організацій  необхідні матеріали та документи.

3.3.  Рекомендації постійних комісій  підлягають  обов'язковому розгляду   органами,  підприємствами,  установами,  організаціями, посадовими особами,  яким вони адресовані. Про результати розгляду і  вжиті  заходи  повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

              3.4. Постійні  комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які  пропонуються  для  обрання,  затвердження,  призначення   або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань і    мають     право     вимагати   необхідні     для   цього документи,     перелік   яких   визначається    постійними  комісіями відповідно до   чинного  законодавства України.

              3.5.  Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проектів рішень  ради  може  створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників  громадськості,  вчених  і  спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій,  а також за дорученням  ради,  її  голови,  заступника  голови   районної ради   розглядатися  постійними комісіями  спільно.  Висновки  і рекомендації, прийняті постійними комісіями   на   їх  спільних  засіданнях,  підписуються  головами відповідних постійних комісій.

3.6. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

3.6.1. Створювати зі свого складу підготовчі комісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки відповідних висновків і рекомендацій.

3.6.2. Залучати необхідних фахівців для підготовки висновків і рекомендацій, що належать до компетенції комісії.

3.6.3. Запрошувати на засідання комісії відповідних посадових осіб під час розгляду питань, що належать до компетенції комісії.

3.6.4. Виступити з доповіддю, співдоповіддю та в обговоренні  під час розгляду будь-яких питань на сесії районної ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії.

              3.7. Постійні комісії,  відповідно до вимог Закону України « Про доступ до публічної інформації»,  зобов'язані оприлюднювати проекти рішень, які вносяться на  розгляд   районної  ради та підлягають обговоренню.

 

Розділ 4. Функції і повноваження постійних комісій.

 

4.1 Постійна комісія з питань бюджету, власності

та інвестиційної діяльності:

 • забезпечує розробку та попередній розгляд щорічних програм соціально-економічного і культурного розвитку району, стратегічних, цільових, регіональних районних програм у частині їх фінансового забезпечення та впливу на збільшення надходжень до бюджету району;
 • здійснює координацію роботи з проведення експертної оцінки та моніторингу реалізації програм соціального-економічного розвитку, цільових, стратегічних та інвестиційних програм;
 • здійснює розрахунки до проекту районного бюджету, попередній розгляд проекту районного бюджету, внесення змін до нього, розглядає пропозиції з формування районного бюджету профільних постійних комісій районної ради, узагальнює та вносить їх на розгляд сесії районної ради;
 • здійснює аналіз виконання районного бюджету, розгляд звіту про його виконання та готує відповідні висновки та пропозиції, координує роботу учасників бюджетного процесу з питань наповнення та використання районного фонду охорони навколишнього природного середовища, територіального дорожнього фонду, бюджету розвитку районного бюджету;
 • готує пропозиції щодо напрямків та механізму використання резервного фонду районного бюджету;
 • розробляє та вносить пропозиції з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, розподілу додаткової дотації між місцевими бюджетами;
 • проводить роботу з виявлення додаткових резервів щодо економного використання коштів районного бюджету шляхом впровадження новітніх інноваційних та енергозберігаючих технологій;
 • здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями законодавства щодо ефективного використання коштів районного бюджету та коштів цільових фондів;
 • здійснює координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань формування, наповнення та виконання районного бюджету та бюджету району;
 • координує питання щодо реалізації на території району державної політики у сфері інвестиційної діяльності, бере участь у розробці та впровадженні заходів, спрямованих на виконання державних та регіональних інвестиційних програм і проектів;
 • сприяє залученню інвестиційних і кредитних ресурсів в економіку району, проведенню організаційної роботи з визначення пріоритетних напрямів розвитку інвестиційної діяльності та формування інвестиційного розділу програми соціально-економічного та культурного розвитку району;
 • бере участь у розробці стратегії формування інвестиційних ресурсів району, їх прогнозуванні;
 • бере участь у роботі щодо оцінки та конкурсного відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного, обласного, районного бюджету та регіонального фонду підтримки підприємництва;
 • проводить роботу та бере участь у маркетингових дослідженнях інвестиційно-інноваційного ринку, вивчає потреби господарського комплексу територій та галузей виробництва району у майнових і фінансових інвестиціях;
 • бере участь у визначенні ефективності інвестиційних проектів та рішень на соціально-економічний стан району та їх фінансовий результат;
 • бере участь у розробці програм приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району та об'єктів незавершеного будівництва, контролює виконання програм приватизації майна у частині фінансових надходжень;
 • взаємодіє з Маловисківською об’єднаною державною податковою інспекцією ДФС у Кіровоградській області з питань виконання показників надходжень до бюджетів усіх рівнів відповідно до бази оподаткування і макроекономічних показників району;
 • взаємодіє з Новоукраїнською міжрайонною державною фінансовою інспекцією у Кіровоградській області щодо фінансово-бюджетного контролю у сфері формування, розподілу та використання коштів державного та місцевих бюджетів;
 • взаємодіє з управлінням Державної казначейської служби України у Маловисківському районі Кіровоградської області з питань надходжень коштів з державного бюджету на фінансування програм, які реалізуються на території району, використанням субвенцій державного бюджету та надходження коштів до державного та місцевих бюджетів відповідно до розпису, затвердженого Державним бюджетом України, районним та місцевими бюджетами;
 • готує за дорученням ради, голови ради або з власної ініціативи рекомендацій з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району;
 • попередньо розглядає та надає висновки і рекомендації з питань відчуження, надання згоди на передачу майна в оренду, концесію, заставу (іпотеку) та придбання об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району, створення, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району, призначення (перепризначення) та звільнення керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району;
 • розглядає стосовно оскарження дій концесієдавеця, у разі виникнення спорів, під час укладання, виконання, зміни чи розірвання договорів концесії;
 • здійснює контроль за виконанням договорів оренди, концесії, застави, іпотеки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району;
 • здійснює контроль за виконанням рішень районної ради з питань власності та приватизації;
 • розглядає поданні матеріали державними організаціями, установами, закладами, підприємствами, місцевими осередками політичних партій, творчими спілками, громадськими об'єднаннями і трудовими колективами  про вшанування пам'яті, шляхом встановлення меморіальних дошок і знаків;
 • здійснює інші функції відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту роботи Маловисківської районної ради та цього Положення.

 

4.2. Постійна комісія з питань  земельних відносин та

розвитку промисловості  забезпечує:

 • попередній розгляд проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку району, цільових та регіональних районних програм, з питань що належать до її компетенції, районного бюджету, звітів щодо їх виконання;
 • вивчення та підготовка за дорученням районної ради, голови районної ради або за власною ініціативою питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики,  будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі,  побутового обслуговування населення, благоустрою, розвитку населених пунктів, житлово – комунального господарства;
 • вивчення та пропагування позитивного досвіду роботи щодо відновлення та нарощування обсягів промислового виробництва, розвитку сільськогосподарського виробництва, переробної галузі, підвищення якості продукції, розвитку енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства впровадження нових енергозберігаючих технологій;
 • підготовку висновків і  рекомендацій за результатами розгляду проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку району, цільових та регіональних районних програм, з питань що належать до її компетенції, районного бюджету, звітів щодо їх виконання та подання пропозицій на розгляд постійної комісії з питань бюджету та власності;
 • здійснення контролю за виконанням рішень районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики,  будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі,  побутового обслуговування населення, благоустрою, розвитку населених пунктів, житлово – комунального господарства;
 • участь у підготовці та внесенні відповідних пропозицій до регіональних та загальнодержавних програм;
 • здійснення інших функцій відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту роботи Маловисківської районної ради та цього Положення.

 

4.3. Постійна комісія з питань діяльності ради,  запобігання та протидії корупції забезпечує:

 • підготовку за дорученням ради, голови ради, або з власної ініціативи рекомендацій з питань, пов'язаних з діяльністю ради, додержанням норм депутатської етики, виконання депутатами рішень ради та її органів, законності,  дотримання громадської безпеки, цивільного захисту, мобілізаційної роботи, діяльності архівних установ, засобів масової інформації та адміністративно-територіального устрою;
 • підготовку висновків з питань дострокового припинення повноважень депутата районної ради;
 • підготовку та попередній розгляд рішень про звернення до суду щодо визначення незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також   повноваження сільських, селищної, міської та районної рад та їх органів;
 • підготовку та попередній розгляд рішень стосовно протестів, подань та приписів прокурора району на рішення районної ради та з інших питань діяльності ради;
 • попередній розгляд рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до них та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селища і міста району, а також про вихід із них;
 • попередній розгляд та надання пропозицій щодо нагородження депутатів місцевих рад, працівників органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та інших осіб;
 • підготовку висновків і  рекомендацій за результатами розгляду проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку району, цільових та регіональних районних програм з питань що належать до її компетенції, районного бюджету, звітів щодо їх виконання та подання пропозицій на розгляд постійної комісії з питань бюджету та власності;
 • здійснення контролю за дотриманням  головою районної ради, заступником голови, депутатами районної ради вимог при  підготовці та прийнятті рішень районною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання та надає їм консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;
 • участь у підготовці та внесенні відповідних пропозицій до регіональних та загальнодержавних програм;
 • здійснення інших функцій відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту роботи Маловисківської районної ради та цього Положення.

 

4.4. Постійна комісія з соціальних та гуманітарних питань  забезпечує:

 • підготовку за дорученням ради, голови або з власної ініціативи рекомендацій з питань охорони здоров’я, соціального захисту, соціального забезпечення населення, освіти, культури ,спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї;
 • попередній розгляд проектів програм з питань праці та працевлаштування, соціального захисту, соціального забезпечення населення, проектів програм з питань освіти, культури, науки, спорту, сім'ї, молодіжної політики, туризму, охорони здоров'я, дитинства, материнства, а також відповідних розділів бюджету, підготовка висновків і внесення їх на розгляд постійної комісії з питань бюджету та власності
 • вивчення стану охорони здоров’я, соціального захисту, соціального забезпечення населення, освіти, культури ,спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї, підготовку рекомендацій щодо його поліпшення;
 • здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, соціального забезпечення населення, освіти, культури ,спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї;
 • участь у підготовці та внесенні відповідних пропозицій до регіональних та загальнодержавних програм;
 • здійснення інших функцій відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту роботи Маловисківської  районної ради та цього Положення.

 

Розділ 5. Організація роботи постійних комісій.

5.1. Організація роботи постійних комісій покладається на голову комісії.

Заступник голови постійної комісії обирається з числа членів постійної комісії за поданням голови постійної комісії та вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу постійної комісії.

Секретар постійної комісії обирається з числа членів постійної комісії за поданням голови постійної комісії та вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу постійної комісії.

5.2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина членів від загального складу постійних комісій.

5.3. Постійні комісії повідомляють про дату, місце проведення та питання, що вносяться на обговорення, не менш як за три дні до його початку.

5.4. Засідання постійної комісії є відкритими, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про проведення закритого засідання.

5.5. Голова постійної комісії скликає і веде засідання постійної комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

5.6. У засіданні постійної комісії можуть брати участь депутати районної ради, які входять до складу інших постійних комісій ради, а також на запрошення постійної комісії можуть брати участь представники державних, громадських органів, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, інші особи.

Склад запрошених осіб визначається головою постійної комісії.

5.7. Посадова особа, яку запрошено на засідання постійної комісії, у разі неможливості прибути на засідання комісії, має письмово або усно попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та повідомити про повноважну особу для участі у розгляді питання.

5.8. Кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них. Слухання не може бути припинене, поки всі бажаючі не використають це право. Слухання проводиться в межах одного робочого дня. Постійна комісія може прийняти рішення про продовження слухання.

5.9. Кожен член постійної комісії зобов'язаний брати участь у її засіданні. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин доручень відповідна постійна комісія може звернутися до ради з пропозицією стосовно відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

              5.10.Кожен член постійної комісії зобов’язаний:

             -  вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

             - повідомляти   про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів інших членів постійної комісії;

             - не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

             -  вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

5.11. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки або приймають рекомендації у формі рішень постійної комісії.

Рішення постійної комісії  приймається більшістю голосів членів від загального складу постійної комісії.

Рішення постійної комісії підписує голова постійної комісії, а у разі його відсутності - заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

5.12. Протокол засідання постійної комісії підписують голова постійної комісії, а у разі його відсутності - заступник голови постійної комісії, та секретар постійної комісії у тижневий строк після засідання комісії.

5.13. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5.14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи вищезазначені суб'єкти повинні повідомити постійні комісії у встановлений ними строк.

5.15. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

5.16. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою голів постійних комісій, а також за дорученням ради або голови ради, його заступника, розглядатися спільно.

Рекомендації або висновки, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, у формі рішень підписуються головами відповідних постійних комісій.

5.17. Виконавчий апарат районної ради забезпечує комісію необхідним приміщенням для проведення засідання, здійснює тиражування проектів документів, які підлягають розгляду.

Постійні комісії Маловисківської районної ради обрані відповідно до рішення районної ради від  4 грудня 2015 року №11

(з урахуванням змін відповідно до рішення районної ради від 10.02.2017 року №145)

Постійна комісія районної ради з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності

                                      голова комісії :

Карюкова  

Ганна Романівна

 - від Політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";

                                                           члени комісії :

Бершадський

Сергій Миколайович

 - від Політичної партії "Українське об′єднанання патріотів України - УКРОП";

Боюк

Василь Миколайович

 - від Політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";

Волошиновський 

Володимир Михайлович

 - від Політичної партії "Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

Жовтило                                                               

Леонід Борисович

 - від Політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";

Стегар

Микола Васильович

 - від Політичної партії "Наш край";

Левицька

Надія Іванівна

 - від Радикальної партії Олега Ляшка;

Пешехонов

Василь Анатолійович                                          

 - від  Політичної партії "Опозиційний блок";

Похила

Ігор Андрійович

 - від Політичної партії "Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

Постійна комісія районної ради з  питань діяльності ради, запобігання та протидії корупції 

                                    голова комісії :

Федченко

Юрій Леонідович                 

 - від  Радикальної партії Олега Ляшка;

 

 

                                                         члени комісії :

 

Косінський

Василь Михайлович

 - від Політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";

Малахатько

Володимир Олександрович                                

 - від Політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";

Малюцький

Михайло Ілліч

 - від  Політичної партії "Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

Тітов

Василь Григорович

 - від Політичної партії "Наш край";

Чернова

Людмила Миколаївна

 - від  Політичної партії "Опозиційний блок";

Юрченко  

Віктор Федорович

 - від  Політичної партії "Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

Постійна комісія районної ради з питань земельних відносин  та розвитку промисловості

                                   голова комісії :

Шваюк

Василь Романович

 - від  Політичної партії "Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

                                                       члени комісії :

Авсейцев

Віктор Петрович

 - від Радикальної партії Олега Ляшка;

Бабенко

Олександр Васильович

 - від Політичної партії "Наш край";

Білоног

Володимир Геннадійович

 - від Політичної партії "Наш край";

Васіч

Петро Васильович

 - від  Політичної партії "Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

Катана

Іван Миколайович

 - від  Політичної партії "Опозиційний блок";

Мамедова

Зінаїда Володимирівна

 - від  Політичної партії "Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

Синьогуб

Сергій Васильович

 - від Радикальної партії Олега Ляшка;

Постійна комісія районної ради  з соціальних та гуманітарних питань 

                                     голова комісії :

Ткаченко

Олександр Анатолійович

 - від Політичної партії "Наш край";

                                                          члени комісії :

Бершадський

Микола Андрійович

 - від Політичної партії "Українське об′єднанання патріотів України - УКРОП";

Босько

Олександр Володимирович

 - від Радикальної партії Олега Ляшка;

Бур'ян

Ганна Іванівна

 - від Політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";

 

Дударчук

Микола Терентійович

 

 - від Політичної партії "Наш край";

Прудкий

Анатолій Іванович

 - від  Політичної партії "Опозиційний блок";

Руденко

Олексій Анатолійович

 - від  Політичної партії "Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

Цуцол

Сергій Васильович

 - від Політичної партії "Наш край".

  
Місцевим радам
Кадровим службам Збірка практик – переможців конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» 2014 року Роз'яснення щодо діяльності архівних установ районуПорядок нагородження районними відзнакамиПро обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядуванняМетодичні рекомендації щодо підготовки проектів і програм розвитку місцевого самоврядуванняПосібник по створенню центру місцевої активності для розвитку громадиІнструкція з діловодстваПоложення про всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування(нова редакція)"Антикорупційне законодавство Законодавство про службу в омсПро подання декларації про доходи та майновий стан Про обробку персональних данихНюанси використання службового автомобіля Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Фаза - III

Copyright MyCorp © 2020